Aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam

Collectieve actie van FNV en CNV tegen Temper

De vakbonden FNV en CNV voeren bij de rechtbank Amsterdam een procedure tegen Temper B.V. Dit heet een ‘collectieve actie’. FNV en CNV willen dat de rechtbank bepaalt dat de professionals die via Temper werkzaamheden hebben verricht (de Temper-werkers), dit als uitzendkracht of werknemer hebben gedaan.

De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen. In dat vonnis heeft zij FNV en CNV samen aangewezen als exclusieve belangenbehartiger. Dat betekent dat FNV en CNV samen optreden ten behoeve van alle Temper-werkers. Het vonnis is te vinden op

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tussenvonnis%20iz-fnv-cnv-vs-temper-bv.pdf (ECLI:NL:RBAMS:2022:4035). Wilt u meer informatie over deze collectieve actie, en de eventuele gevolgen daarvan, dan staan hieronder de links naar informatie van betrokken partijen:


Het volgende is belangrijk voor Temper-werkers die voor 21 december 2022 (een keer) via Temper hebben gewerkt.

Als u op 21 december 2022 {in Nederland woonde of verbleef} en

  • als u het goed vindt dat FNV en CNV in deze procedure uw belangen behartigen, dan hoeft u niets te doen;
  • als u niet wilt dat uw belangen in deze procedure worden behartigd door FNV en CNV, dan kunt u dat aan de Rechtbank Amsterdam laten weten. U bent dan niet gebonden aan de uitspraak in deze procedure.

Als u op 21 december 2022 {niet in Nederland woonde of verbleef} en

  • als u wel wilt dat FNV en CNV in deze procedure uw belangen behartigen, dan kunt u dat aan de Rechtbank Amsterdam laten weten. U bent dan gebonden aan de uitspraak in deze procedure;
  • als u niet wilt dat uw belangen in deze procedure worden behartigd door FNV en CNV, dan hoeft u niets te doen.

Hoe kunt u aan de Rechtbank Amsterdam laten weten wat u wilt?

Stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Deze e-mail moet uiterlijk 1 mei 2023 ontvangen zijn.

U kunt hiervoor de volgende tekst gebruiken:

“Mijn naam is ... Ik heb gewerkt via Temper. Ik wil niet dat FNV en CNV mijn belangen behartigen.”

of

“Mijn naam is ... Ik heb gewerkt via Temper. Ik woonde op 21 december 2022 niet in Nederland en verbleef ook niet in Nederland, maar vind het goed dat FNV en CNV ook mijn belangen behartigen.”