Standpunten rechtszaak FNV / CNV

Op deze pagina staan de standpunten die Temper B.V. inneemt in de rechtszaak C/13/692040 / HA ZA 20/1079 aangespannen door FNV / CNV bij de Rechtbank Amsterdam.

In oktober 2020 zijn vakbonden FNV en CNV een procedure begonnen tegen Temper bij de Rechtbank Amsterdam. Via Temper kun je als zelfstandige werken in verschillende sectoren. De bonden vinden dat FreeFlexers uitzendkracht of werknemer zijn, geen zelfstandige.

In de procedure vragen de bonden de rechter om vast te stellen wat de juridische relatie tussen Temper en de FreeFlexers is. Hieronder staat het perspectief van Temper hierop.

Hoofd­vordering: uitzend­overeenkomst

FNV en CNV vragen de rechter als eerste om vast te stellen dat de relaties tussen Temper en de FreeFlexers uitzendovereenkomsten zijn (in de zin van artikel 7:690 BW). Als dat zo zou zijn, dan zou Temper de CAO voor Uitzendkrachten en de wetgeving voor onder andere uitzendwerk (de Waadi) moeten toepassen, onder andere door het cao-loon te betalen.

Het standpunt van Temper is dat Temper geen uitzendbureau is en de FreeFlexers geen uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten is dan vanzelfsprekend niet van toepassing en de andere regels voor uitzendwerk ook niet. Temper vindt ook dat FreeFlexers hier niet mee zouden opschieten. Uitzendkracht zijn, dat is helemaal geen goede of zekere positie om je in te bevinden: je hebt nauwelijks sociale bescherming of sociale zekerheid. Daarnaast verdwijnt je keuze en flexibiliteit om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Temper moet dan namelijk ineens, net als andere uitzendbureaus, een afweging maken om je wel of niet naar bepaalde klussen te sturen of zelfs verplicht op te roepen. FreeFlexer zijn is volgens Temper wel een goede positie. FreeFlexers verdienen gemiddeld €19,251 per uur – ruim boven cao – bepalen altijd zelf hoe veel en waar ze werken en zijn altijd collectief verzekerd voor ziekte, aansprakelijkheid en ongevallen.

“Subsidiaire” vordering: arbeids­overeenkomst

De bonden houden er rekening mee dat de rechter niet zal vinden dat sprake is van uitzendovereenkomsten. Voor dat geval (“subsidiair”) vragen ze de rechter te bepalen dat FreeFlexers dan in dienst zijn bij de verschillende opdrachtgevers die het Temper-platform gebruiken.

In deze visie van de vakbonden, waarin FreeFlexers in dienst zijn bij opdrachtgevers, vinden de vakbonden dat sprake is van onderbetaling omdat dan verplichte cao’s van de sectoren waar de opdrachtgevers toe behoren (AVV CAO’s), geschonden zouden zijn. Volgens de bonden hoort Temper dan het verschil te betalen aan de FreeFlexers.

Het standpunt van Temper is dat FreeFlexers geen werknemers zijn, maar zelfstandigen, onder andere omdat zij de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer en bij wie ze willen werken (een vrijheid die zij zouden verliezen als ze in dienst waren bij opdrachtgevers). En zoals Temper hierboven al heeft geschreven, verdienen FreeFlexers via Temper beter dan het cao-loon waarop werknemers of uitzendkrachten recht zouden hebben. Temper vindt daarom dat FreeFlexers vrij moeten zijn in de keuze om via het Temper-platform bij te verdienen als zelfstandige. Bovendien kan iedereen die in dienst wil gaan bij een opdrachtgever, dat ‘gewoon’ doen. Er is geen enkele barrière of boete – Temper stuurt dan zelfs een appeltaart op. In 2022 hebben wij tientallen appeltaarten opgestuurd.

“Uiterst subsidiair”: ‘zzp plus’

Als het bovenstaande allemaal niet zou opgaan (“uiterst subsidiair”), dan vragen de bonden de rechter vast te stellen dat FreeFlexers ‘werknemerachtige zelfstandigen’ zijn. Meer juridisch gezegd, is dan sprake van ‘terbeschikkingstelling van arbeid’ zoals bedoeld in de wetgeving voor onder andere uitzendwerk (de Waadi), waardoor Temper (opnieuw) het cao-loon zou moeten betalen.

Zoals Temper hierboven al heeft toegelicht, verdienen FreeFlexers al een vergoeding die boven cao ligt. Deze vorderingen leiden daarom volgens Temper nergens toe.

Andere vorderingen over handelen in strijd met de Waadi

De vakbonden vinden ook dat Temper andere regels van de uitzendwetgeving zou hebben geschonden. Zo zou Temper verboden inhoudingen doen op het loon van de werkers (artikel 3 of 9 Waadi). Dit klopt niet, omdat de opdrachtgevers Temper betalen, niet de opdrachtnemers.

Ook zou Temper zich in het handelsregister moeten inschrijven als uitzendbureau. Dat hoeft natuurlijk niet als Temper geen uitzendbureau is.

Heb je tenminste 1 shift via Temper gewerkt voor 21 december 2022 en wil je jouw stem laten horen?

Laat je stem horenLees alle voor- en nadelen

1 €19.25 is het gemiddeld tarief per uur over heel 2022 in alle verticals op het Temper-platform in Nederland.