Temper dient Position Paper in bij Tweede Kamer

In een dynamische 21e eeuw is de toegevoegde waarde van ondernemerschap steeds belangrijker. Ondernemers zijn met hun bedrijven van groot belang voor de economische activiteit en daarmee het verdienvermogen van een economie. Met Temper geven we duizenden mensen een spoedcursus ondernemerschap. Wij stimuleren:

  • Voordelen voor opdrachtnemer, opdrachtgever, consument en economie
  • Sociale zekerheid en pensioensparen voor platformwerkers

Temper is een marktplaats voor freelancers in de horeca. Een on demand service waar zelfstandigen, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, ingezet kunnen worden door hotels, bars, restaurants en clubs. De door Temper gescreende freelancers zijn per direct beschikbaar en kiezen zelf waar, wanneer en voor wie ze willen werken. Opdrachtgevers kiezen vervolgens op basis van de vaardigheden en beoordelingen de persoon die het beste bij hun bedrijf en de opdracht past. De database van freelancers is in korte tijd gegroeid tot meer dan 33.000 mensen in de randstad en breidt dagelijks uit.

Voordelen voor opdrachtnemer

Opdrachtnemers kiezen bewust voor autonomie en flexibiliteit met betaling per opdracht en werken maximaal 660 uur per jaar bij dezelfde opdrachtgever. Temper is met name populair onder studenten, die met verplichte contacturen en het wegvallen van studiefinanciering extra gebaat zijn bij het indelen van de eigen agenda om bij te verdienen. Flexibiliteit is voor 68% van de opdrachtnemers de belangrijkste reden om via Temper te werken, blijkt uit een enquête onder de totale database. Reviews over Temper van opdrachtnemers bevestigen dat ze het niet alleen doen voor het geld. “Werken waar en wanneer je wilt! Super!”

Zelfstandigen bepalen zelf hun werktijden, genieten van meer afwisseling en voelen zich vaker fit en energiek. Ze zijn het vaakst tevreden over hun werk, blijkt uit onderzoek van CBS en TNO. Binnen de horecasector ervaart Temper niet de veelbesproken ‘race to the bottom’, maar eerder een ‘quest towards quality’. Om die reden stimuleert Temper opdrachtgevers tot Goed Opdrachtgeverschap: als horecazaak aantrekkelijk zijn voor opdrachtnemers, door nadruk te leggen op communicatie, werksfeer en vrijgevigheid op gebied van fooi en pauze. Gevolg: een uurtarief dat in het afgelopen jaar niet is gedaald, maar is gestegen met 7,2%. Het uurtarief voor opdrachtnemers komt tot stand door vraag en aanbod, zonder bemiddeling van het platform. Temper profiteert bovendien niet van het hogere uurtarief; marktevenwicht blijft bestaan omdat wij een vast bedrag van €2 per uur aan gebruikskosten hanteren.

Voordelen voor opdrachtgever

Temper positioneert zich als digitaal platform voor horecaondernemingen met een hoge mate van flexibiliteit, efficiëntie en transparantie. Temper brengt de horeca in contact met de millennial. Door in geval van ziekte of drukte snel mankracht bij te schakelen, draaien horecazaken meer omzet in een branche die het moeilijk heeft. Ondanks dat de horecasector profiteert van de aantrekkende economie, een grotere stroom toeristen en de verbeterende koopkracht, nemen de verschillen tussen onder andere de grote steden steeds verder toe. Ook de sterke concurrentie is een uitdaging. Temper biedt de 293 wekelijks actieve opdrachtgevers - waarvan 94% behoort tot midden- en kleinbedrijf - een krachtige, flexibele schil van vaste opdrachtnemers: de evolutie van het dure uitzendbureau. Het motiveren van langetermijn-relaties onderscheidt Temper van andere platformen, die vooral op aanvraag werken.

Sociale zekerheid en pensioensparen

We bieden nog geen oplossing voor sociale zekerheid, maar vinden verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en het opbouwen van pensioen extreem belangrijk. Ondanks dat uit onderzoek onder de totale Temper-database blijkt dat 78% op dit niet bewust bezig is met arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioensparen, zijn we een op het principe van wederkerigheid gebaseerd Broodfonds aan het integreren en kunnen we opdrachtnemers op de korte termijn verbinden met online pensioenbank Brand New Day.

Huidige wet- en regelgeving houdt geen rekening met nieuwe technologieën en is daarom onbedoeld beperkend. Temper groeit elke maand met 20 procent - we voldoen aan een vraag. We zijn bereid mee te denken over hoe ons platform - dankzij haar centrale rol zeer geschikt voor collectieve sociale voorzieningen - bij kan dragen aan het solidariteitsprincipe dat zo belangrijk is voor de Nederlandse verzorgingsstaat, op voorwaarde dat het zo georganiseerd wordt dat de opdrachtnemers die werken via het platform geen dienstbetrekking hebben met de opdrachtgevers, noch met Temper. De dienstbetrekking is overbodig inflexibel en daarom moeilijk te verenigen met de tijdgeest en het platform zoals we het nu kennen. De vraag die al sinds de oprichting van Temper door onze hoofden gaat: hoe kunnen wij bijdragen aan het sociale stelsel in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid?

Duurzame oplossing

De evolutie van onze arbeidsmarkt naar meer flexibiliteit en individualisering is onontkoombaar en bovendien een wereldwijd fenomeen. Temper beschouwt het als haar plicht als innovatief platform om tot een duurzame oplossing te komen op sociaal-economisch en arbeidsrechtelijk gebied, waar de kern van vaste medewerkers hand in hand gaat met een flexibele schil van opdrachtnemers. Temper staat open voor alle feedback. Wij staan klaar om met iedereen binnen de samenleving te werken aan een sterk en dynamisch Nederland.

Download de PDF versie hier.

Bronnen:

  1. Onderzoek van Temper. De belangrijkste reden dat ik via Temper werk.
  2. Temper. Beoordelingen op Trustpilot. Link naar website
  3. Onderzoek van CBS. Zelfstandigen meest tevreden, uitzendkrachten minst. Link naar artikel  
  4. SRA. Branches in Zicht 2016. Link naar rapport
  5. Onderzoek van Temper. Ik ben bewust bezig met AOV en pensioensparen.

Ontdek meer