Platformwerker Temper is zelfstandig ondernemer

In het geval van Temper is een platformwerker een zelfstandig ondernemer. De gebruikers van het platform zijn ondernemers voor de omzetbelasting. Wij stellen een digitale ruimte ter beschikking zodat deze zelfstandig ondernemers aan de slag kunnen bij verschillende ondernemingen, in een sector die het zwaar heeft: de horeca. De vergelijking met een prikbord, waar horecazaken opdrachten kunnen plaatsen, is snel gemaakt. De zelfstandig ondernemer, ook wel freelancer genoemd, heeft zelf de keuze waar en wanneer hij werkt. Temper heeft daar geen inspraak in en heeft niet de ambitie om hier ooit inspraak in te krijgen. Wij willen enkel dat de freelancer makkelijk aan de slag kan. Om die reden faciliteren wij enerzijds de modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en anderzijds de afhandeling van facturatie.

De freelancers die werk vinden via Temper hebben geen dienstbetrekking met de opdrachtgevers, noch met Temper. De dienstbetrekking is onnodig inflexibel en daarom moeilijk te verenigen met de tijdgeest en het platform zoals we het nu kennen.

Kwalificatievraag

Er is een breed scala aan platforms waar je arbeid kunt verrichten, van maaltijdbezorging tot schoonmaker en van chauffeur tot horeca professional. Wij stellen voor om de kwalificatievraag - is een platformwerker een werknemer? - per platform te beantwoorden. Als freelancer in de horeca moet je ervaring hebben. Er komt een brede variëteit aan vaardigheden aan bod om succesvol te zijn bij een horecazaak, ongeacht of dit is als barista, bartender of zelfstandig werkend kok.

Ondernemingsvrijheid

In een dynamische 21e eeuw is de toegevoegde waarde van ondernemerschap steeds belangrijker. Ondernemers zijn met hun bedrijven van groot belang voor de economische activiteit en daarmee het verdienvermogen van een economie.

Met Temper geven we duizenden mensen een spoedcursus ondernemerschap.De mensen die gebruik maken van Temper zijn niet afhankelijk van het platform. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen en hoeven Temper niet te gebruiken. Dat is de vrijheid die het zelfstandig ondernemerschap hen biedt.

De gemiddelde freelancer die gebruik maakt van Temper is begin twintig, volgt een opleiding en gebruikt inkomsten om de huur te betalen, studie te bekostigen en een biertje te drinken in het weekend. Uit onderzoek onder freelancers die via Temper werken blijkt dat flexibiliteit de voornaamste reden is om het platform te gebruiken. De ondernemersvrijheid is heilig.

Ontdek meer