Collectieve verzekering

Een goed vangnet voor mensen die via Temper werken is één van onze principes voor eerlijker werk. We zijn dan ook trots dat vanaf 15 april alle FreeFlex professionals die via Temper werken volledig verzekerd zijn. Uniek in Europa! Hierdoor weet je als opdrachtgever zeker dat iedereen die bij je aan de slag gaat goed verzekerd is en daar later nooit discussie over kan ontstaan.

Naast een brede dekking voor aansprakelijkheid en ongevallen introduceren we, in samenwerking met onze partner Alicia, nu een nieuwe verzekering waardoor ook in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid professionals een vangnet hebben om op terug te vallen.

In het kort

Aansprakelijkheid

Biedt dekking als een professional aansprakelijk is voor schade aan een persoon of andermans spullen, inclusief de spullen van jou als opdrachtgever (‘opzicht’). Deze verzekering is actief tijdens shifts die via het Temper platform worden gewerkt.

Ongevallen

Biedt financiële steun als een professional door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden. De professional ontvangt dan eenmalig een som geld, en worden bepaalde kosten (zoals ziekenhuisverblijf of schade aan persoonlijke eigendommen) na een ongeval vergoed. Deze verzekering is actief tijdens shifts die via het Temper platform worden gewerkt.

Arbeidsongeschiktheid

Biedt financiële steun als een professional door ziekte of een ongeval helemaal niet in staat is te werken en als persoonlijke bezittingen zijn beschadigd terwijl ze arbeidsongeschikt werden, vergoeden we ook een deel van die kosten. Vergoeding loopt tot herstel met een maximum van 2 jaar. Daarnaast geldt er een (eenmalige) uitkering voor rouwverlof en geboorte-/adoptieverlof. Deze verzekering is altijd actief (wereldwijd en 24 uur per dag).

De dekking

Zie hieronder de highlights van de verschillende polissen. Deze geven een idee van wat er wel en niet onder de dekking valt. Neem in geval van vragen contact op met Alicia Benefits.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of AVB) beschermt de professional als deze aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan een persoon (‘letselschade’) of spullen van anderen (‘materiële schade’). Met deze verzekering is de professional ook verzekerd voor schade aan de spullen waar hij of zij mee werkt (dat heet ‘opzicht’). Zo is het inzetten van een FreeFlex professional voor iedereen écht zorgeloos!

Een aantal voorbeelden die wel gedekt zijn door deze verzekering:

 1. Je loopt op het terras met een bestelling naar een gast toe. Je ziet de tas van een andere gast niet liggen, waardoor je struikelt en twee koppen koffie over iemands laptop laat vallen. (Gedekt: andermans spullen)
 2. Je bent net klaar met het dweilen van een vloer, als er iemand aan komt rennen. Ze zien niet dat de vloer nat is, glijden uit en breken een arm. (Gedekt: personenschade)
 3. Je gebruikt in de keuken van je opdrachtgever de mixer. Je laat hem per ongeluk vallen, en hij is kapot. (Gedekt: opzicht)

Een aantal voorbeelden die niet gedekt zijn door deze verzekering:

 1. Je loopt in de bediening en laat per ongeluk een glas rode wijn vallen. Gelukkig valt hij niet over een gast, maar jouw nieuwe witte gympen zijn nu niet wit meer… (Niet gedekt: eigen spullen)
 2. Je krijgt ruzie met iemand terwijl je aan het werk bent. Het loopt uit op een gevecht, waarbij je diegene een flinke klap verkoopt. Het resultaat is een gebroken neus, en een aanklacht. (Niet gedekt: opzet)
 3. Je moet met de auto van jouw opdrachtgever iets ophalen. Terwijl je gaat parkeren rijd je tegen aan paaltje aan, en er zit een deuk in de auto. (Niet gedekt: motorrijtuigen)

Ongevallen

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit als de professional blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Deze verzekering keert één keer een som geld uit. Dit is handig omdat een ongeluk en blijvende invaliditeit hoge kosten met zich mee kan brengen, zoals aanpassingen in huis of de kosten van een ziekenhuisverblijf. Bij overlijden ontvangen de nabestaanden de uitkering direct. Bij blijvende invaliditeit ontvangt de professional de uitkering nadat de mate van invaliditeit niet meer verandert.

Een aantal voorbeelden die wel gedekt zijn door deze verzekering:

 1. De professional is onderweg naar huis en komt in een auto-ongeluk terecht. Het was een behoorlijke klap, en hij of zij raakt invalide. Er is sprake van een blijvend functieverlies van het been (Gedekt: blijvende invaliditeit). Ook kan de professional het werk dat hij of zij normaal deed nu niet meer doen, en moet een nieuw beroep leren. (Gedekt: opleidingskosten) .
 2. Na een een ongeval moest de professional medisch behandeld worden. Tijdens die behandeling is er iets fout gegaan, waardoor hij of zij komt te overlijden. De nabestaanden krijgen een uitkering. (Gedekt: onjuiste medische behandeling na een ongeval)
 3. De professional heeft een ongeluk gehad. Om te kunnen behandelen, knipt het medisch personeel de kleding kapot. Deze kosten worden gelukkig vergoed. Voor herstel wordt de professional nog 4 weken in het ziekenhuis opgenomen. Per opnamedag ontvangt de professional €75 om de extra kosten voor zichzelf  en familie op te vangen. (Gedekt: persoonlijke eigendommen & ziekenhuisverblijf)

Een aantal voorbeelden die niet gedekt zijn door deze verzekering:

 1. Een professional heeft een shift gedraaid, en er is een borrel toe, waardoor de professional op de fiets naar huis stapt met een drankje teveel op. Een rood stoplicht wordt niet gezien, en een aanrijding met een auto is het gevolg. (Niet gedekt: alcohol)
 2. Een professional krijgt tijdens het werken ruzie met een klant. Ineens haalt de klant uit, en uit woede vecht de professional terug. Het loopt uit op een gevecht zonder winnaars. (Niet gedekt: vechtpartijen)
 3. Op een warme dag besluit een professional na een shift met wat collega’s af te koelen door van een brug in het water te springen. Door een ongelukkige val raakt de professional deels verlamd. (Niet gedekt: waagstuk, en buiten werk- en reistijd)

Arbeidsongeschiktheid (2 jaar)

Het zegt het al een beetje: deze verzekering is er voor als de professional arbeidsongeschikt wordt, en dus langere tijd helemaal niet kan werken. Deze biedt ook dekking als de professional nog student is en niet fysiek in staat om colleges e.d. te volgen op het opleidingsinstituut. Dat kan bijvoorbeeld door uitval na een ongeval, of als hij of zij ziek wordt. Met deze verzekering krijgt de professional dan maandelijks geld zodat hij of zij niet ineens zonder inkomen zit. Deze specifieke AOV wordt geactiveerd nadat de professional 10 keer gewerkt heeft via Temper. Is de professional langer dan 2 weken ziek, dan ontvangt hij of zij een uitkering tot diegene is hersteld (voor maximaal 2 jaar). De hoogte van de maandelijkse uitkering wordt gebaseerd op hoeveel er via Temper gemiddeld per maand is verdiend in de 3 maanden voordat de professional arbeidsongeschikt werd. Het eerste jaar krijgt hij of zij elke maand 90% van dat bedrag (als de professional aangesloten is bij Stichting Vrij Platformwerk, anders 70%), het tweede jaar krijgt hij of zij elke maand 70%).

Wat gebeurt er als de professional arbeidsongeschikt wordt?

Dat kunnen we het beste uitleggen met een voorbeeld, de professional in kwestie noemen we Sophie. Sophie verdient wat bij door via Temper klussen op te pakken. Helaas wordt ze ineens erg ziek, waardoor ze langere tijd niet kan werken. Ze had meer dan 10 shifts gedraaid via Temper en kan dus gebruik maken van deze AOV oplossing. Nadat blijkt dat ze niet meer kan werken, meldt ze dit bij Alicia via de Temper app. Samen met Alicia en de verzekeraar brengt Sophie de situatie in kaart, en kijken ze hoe Sophie zo snel mogelijk weer de oude kan worden.

In de 3 maanden voordat Sophie (als aangeslotene bij Stichting Vrij Platformwerk) ziek werd, verdiende ze gemiddeld €1800 per maand via Temper. Na de 2 weken eigen risico, krijgt Sophie de eerste 12 maanden €1620 per maand uitgekeerd (90% van € 1800). De tweede 12 maanden ontvangt ze €1260 per maand (70% van 1800). Gelukkig is ze na 14 maanden weer helemaal back on track! De maandelijkse uitkering stopt.

Een aantal voorbeelden die niet gedekt zijn door deze verzekering:

 1. De professional komt van een feestje en stapt op de fiets met een drankje teveel op. Hij of zij zag een rood stoplicht niet, en heeft een aanrijding met een auto. (Niet gedekt: alcohol)
 2. De professional krijgt ruzie met iemand terwijl hij of zij aan het werk is. Het loopt uit op een gevecht. Daarbij verkoopt de professional de ander als eerste een flinke klap en breekt daarbij zelf een been. (Niet gedekt: opzet)

Deze informatie is samengesteld door Alicia Benefits. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Alicia Benefits.