Platformwerker Temper deelt ervaring met commissie Tweede Kamer

Welke dienstverbanden bestaan er binnen de platformeconomie? Op donderdag 16 november 2017 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rondetafelgesprekken met experts en vertegenwoordigers van bedrijven over het werken voor online platforms zoals Thuisbezorgd, Werkspot of Temper. Ook de werkenden van genoemde platforms komen aan het woord.

Introductie

Enzo Salatiello werkt sinds het voorjaar van 2016 als zelfstandig horeca professional via Temper. Bekijk zijn introductie in onderstaand fragment

https://vimeo.com/246104298?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Volledig inkomen

Enzo studeert momenteel voltijd, maar heeft voor die tijd inkomen weten te vergaren met werken via Temper. Het platform haalt een stukje acquisitie, wat hem anders veel tijd zou kosten, bij hem weg.

https://vimeo.com/246104269?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als je ziek bent vergaar je geen inkomen. Zoals zoveel zelfstandigen meldt Enzo zich minder vaak en minder snel ziek. Voor eventuele arbeidsongeschiktheid heeft hij zelf - buiten het platform om - wat geregeld, in de vorm van een broodfonds. Als 24-jarige is pensioenopbouw niet relevant, zoals ook naar voren komt uit onderzoek onder de totale Temper-database: 78% is niet bewust bezig met arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioensparen.

https://vimeo.com/246104241?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Werken buiten platform

Temper is een platform waar vraag en aanbod samen komen. Enzo geeft aan dat wanneer er geen aanbod van werk is, Temper geen restrictie legt op werken buiten het platform.

https://vimeo.com/246104215?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Concurrentiepositie

Enzo heeft veel vertrouwen in de toekomst: ‘In mijn sector, als zelfstandig werkend kok, heb je te maken met zo’n zes- tot achtduizend structureel openstaande vacatures.’ Met zijn ondernemende instelling en flexibiliteit als kernwaarde heeft hij een streepje voor op collega’s die een vast contract bezitten.

https://vimeo.com/246104178?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Confetti

Een tevreden Enzo: ‘ De horecabedrijven die mij inhuren onthalen mij nog net niet met confetti. Ik kom ze uit de brand helpen.’

https://vimeo.com/246104160?embedded=true&source=video_title&owner=75864892

Ontdek meer