11/12/2023

In NRC: Rechtbankzege Temper op vakbonden een gevoelige tik, maar verder vooral van symbolische waarde

people on basketball fieldpeople on basketball field

Koen Marée

NRC, 17 oktober, 2023

Samenvatting

Dit artikel van Koen Marée voor de NRC belicht de recente juridische overwinning van Temper op vakbonden FNV en CNV. Het artikel, getiteld "Rechtbankzege Temper op vakbonden een gevoelige tik, maar verder vooral van symbolische waarde", gaat in op de implicaties van de gerechtelijke uitspraak. Temper was door FNV en CNV voor de rechter gedaagd: de bonden maakten bezwaar tegen het concept van Temper. Het bedrijf biedt via een digitaal platform shifts aan waar gebruikers zich op kunnen inschrijven. In deze rechtszaak werd het bedrijf onlangs in het gelijk gesteld.

Hert tussenvonnis van de rechter was een klap voor de vakbonden. FNV en CNV beweerden iedereen te vertegenwoordigen die via het Temperplatform werk vond of ooit gevonden had. Een aanzienlijk aantal platformwerkers gaf echter aan juist niet door de bonden vertegenwoordigd te willen worden. De uitspraak is gebaseerd op de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en legt de nadruk op een strenge beoordeling van de representativiteit.

Hoewel de overwinning voor Temper vooral symbolisch kan worden gezien, heeft ze belangrijke gevolgen. De vakbonden hebben het werkmodel van Temper bestempeld als een vorm van schijnzelfstandigheid en eisen daarom dat alle freelancers een tijdelijk arbeidscontract krijgen. De vakbonden hadden claims ingediend voor deze werkers, waaronder achterstallig loon, vakantiegeld en premies met betrekking tot individuele gevallen. Door het vonnis ten gunste van Temper zijn ook deze vorderingen tijdelijk terzijde geschoven. De kernbezwaren van FNV en CNV over eerlijke arbeidsrelaties blijven echter overeind.

Het artikel gaat ook in op de opt-out procedure, waarbij Temper schertsende e-mails verstuurde aan haar platformgebruikers waarin de vertegenwoordiging door de vakbonden werd aangevochten. FNV keurde deze campagne van Temper af, maar toch oordeelde de rechter dat de e-mails acceptabel waren omdat ze geen beperkingen oplegden en geen verkeerde informatie verspreidden.

De oprichter van Temper, Niels Arntz, verwelkomde de uitspraak als "historisch" en benadrukte het toenemende verlangen naar flexibiliteit en vrijheid in het werkzame leven van mensen. Hij hoopt dat deze overwinning de vakbonden ertoe aanzet om hun standpunt over veranderende arbeidsrelaties te heroverwegen.

Terwijl Temper de tussentijdse overwinning viert, tonen FNV en CNV zich teleurgesteld. Ze geven dan ook aan de zaak te zullen voortzetten. Het artikel concludeert dat de symbolische overwinning wel eens een pyrrusoverwinning zou kunnen zijn voor Temper, aangezien de rechtbank nog niet inhoudelijk is ingegaan op de bezwaren van de bonden. De uitkomst van de lopende juridische strijd zal de blijvende impact van deze uitspraak bepalen.


Lees het volledige artikel hier.

Blijf op de hoogte van de toekomst van werk

Benieuwd naar meer tips & tools? Wees als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Koen Marée

NRC, 17 oktober, 2023

Samenvatting

Dit artikel van Koen Marée voor de NRC belicht de recente juridische overwinning van Temper op vakbonden FNV en CNV. Het artikel, getiteld "Rechtbankzege Temper op vakbonden een gevoelige tik, maar verder vooral van symbolische waarde", gaat in op de implicaties van de gerechtelijke uitspraak. Temper was door FNV en CNV voor de rechter gedaagd: de bonden maakten bezwaar tegen het concept van Temper. Het bedrijf biedt via een digitaal platform shifts aan waar gebruikers zich op kunnen inschrijven. In deze rechtszaak werd het bedrijf onlangs in het gelijk gesteld.

Hert tussenvonnis van de rechter was een klap voor de vakbonden. FNV en CNV beweerden iedereen te vertegenwoordigen die via het Temperplatform werk vond of ooit gevonden had. Een aanzienlijk aantal platformwerkers gaf echter aan juist niet door de bonden vertegenwoordigd te willen worden. De uitspraak is gebaseerd op de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en legt de nadruk op een strenge beoordeling van de representativiteit.

Hoewel de overwinning voor Temper vooral symbolisch kan worden gezien, heeft ze belangrijke gevolgen. De vakbonden hebben het werkmodel van Temper bestempeld als een vorm van schijnzelfstandigheid en eisen daarom dat alle freelancers een tijdelijk arbeidscontract krijgen. De vakbonden hadden claims ingediend voor deze werkers, waaronder achterstallig loon, vakantiegeld en premies met betrekking tot individuele gevallen. Door het vonnis ten gunste van Temper zijn ook deze vorderingen tijdelijk terzijde geschoven. De kernbezwaren van FNV en CNV over eerlijke arbeidsrelaties blijven echter overeind.

Het artikel gaat ook in op de opt-out procedure, waarbij Temper schertsende e-mails verstuurde aan haar platformgebruikers waarin de vertegenwoordiging door de vakbonden werd aangevochten. FNV keurde deze campagne van Temper af, maar toch oordeelde de rechter dat de e-mails acceptabel waren omdat ze geen beperkingen oplegden en geen verkeerde informatie verspreidden.

De oprichter van Temper, Niels Arntz, verwelkomde de uitspraak als "historisch" en benadrukte het toenemende verlangen naar flexibiliteit en vrijheid in het werkzame leven van mensen. Hij hoopt dat deze overwinning de vakbonden ertoe aanzet om hun standpunt over veranderende arbeidsrelaties te heroverwegen.

Terwijl Temper de tussentijdse overwinning viert, tonen FNV en CNV zich teleurgesteld. Ze geven dan ook aan de zaak te zullen voortzetten. Het artikel concludeert dat de symbolische overwinning wel eens een pyrrusoverwinning zou kunnen zijn voor Temper, aangezien de rechtbank nog niet inhoudelijk is ingegaan op de bezwaren van de bonden. De uitkomst van de lopende juridische strijd zal de blijvende impact van deze uitspraak bepalen.


Lees het volledige artikel hier.

Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Freelancen
Temper-platform
Toekomst van werk
Bedrijf
Beleid
Freelancer
Bouw
Facilitaire dienstverlening
Horeca
Logistiek
Retail
Persberichten