6/10/2023

De kracht van een eerlijke beloning: Naar een duurzame en rechtvaardige shifteconomie

man and woman working in retail environment for Temper digital platformman and woman working in retail environment for Temper digital platform

In de wereld van vandaag is de behoefte aan een eerlijke en duurzame arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Nu steeds meer mensen flexibel gaan werken, is het essentieel dat iedereen waardig werk kan vinden. Maar wat betekent dat nu precies?

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt waardig werk een eerlijk inkomen, een veilige werkplek en sociale bescherming. Het omvat ook persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, en het streven naar gelijke kansen en behandeling voor iedereen.

Om een shifteconomie te bevorderen die rechtvaardiger en duurzamer is, en die economische welvaart stimuleert, moeten we beginnen met een eerlijke beloning. Een eerlijke compensatie draagt bij aan de financiële stabiliteit, het welzijn, de motivatie en de algehele kwaliteit van het werk van freelancers. Voor bedrijven helpt het bieden van een eerlijke beloning bij het aantrekken van toptalent en bevordert het professionalisme. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om de samenleving evenwichtiger en welvarender te maken.

Bevorderen van gelijkheid en duurzaamheid

We zetten ons in voor werksituaties waarin freelancers een leefbaar inkomen kunnen realiseren. Hierin werken we samen met publieke organisaties om te bevorderen dat zelfstandigen in Nederland meer controle over hun inkomen krijgen. Uitgaande van wat een leefbaar inkomen is in relatie tot het huidige gemiddelde minimumloon, hanteren we een minimum uurtarief van €18 voor freelancers, wat naar verhouding hoger is dan het uurloon van werknemers tussen de 20 en 25 jaar.

Ongezonde concurrentie tegengaan

Intensieve concurrentie wordt vaak gezien als een neerwaartse spiraal en vormt dan ook een bedreiging voor freelancers om in hun levensonderhoud te voorzien. De voortdurende druk om de tarieven te verlagen dwingt hen om een ontoereikende vergoeding te accepteren om opdrachten binnen te halen. Dit bedreigt hun financiële stabiliteit, het evenwicht tussen werk en privéleven, en hun algehele welzijn. Om dit probleem aan te pakken, hebben we een minimumtarief voor freelancers vastgesteld, waardoor een eerlijke compensatie wordt gegarandeerd, gekwalificeerde professionals kunnen worden aangetrokken, de professionaliteit wordt bevorderd en de levensvatbaarheid van de shifteconomie op de lange termijn wordt verzekerd.

Een vruchtbare werkomgeving creëren

Een eerlijke vergoeding is slechts één aspect van een gezonde werkomgeving. Het is net zo belangrijk om een cultuur van wederzijds respect en begrip te bevorderen, waarin individuen gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage aan de arbeidsmarkt. Naast een eerlijke vergoeding kunnen bedrijven investeren in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor hun medewerkers, om zo persoonlijke en professionele groei te bevorderen. Freelancers kunnen het initiatief nemen om mee te doen aan dergelijke trainingsprogramma’s om zo hun vaardigheden te verbeteren, en op de hoogte te blijven van normen en optimale werkmethoden in hun sector.

Het bouwen van een veelbelovende toekomst voor iedereen vereist een collectieve inspanning. Door freelancers, bedrijven, beleidsmakers, vertegenwoordigers van werkenden en shiftplatforms samen te brengen, kunnen we bestaande normen ter discussie stellen, pleiten voor eerlijke compensatie en samen werken aan een betere toekomst.

Blijf op de hoogte van de toekomst van werk

Benieuwd naar meer tips & tools? Wees als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

In de wereld van vandaag is de behoefte aan een eerlijke en duurzame arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Nu steeds meer mensen flexibel gaan werken, is het essentieel dat iedereen waardig werk kan vinden. Maar wat betekent dat nu precies?

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt waardig werk een eerlijk inkomen, een veilige werkplek en sociale bescherming. Het omvat ook persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, en het streven naar gelijke kansen en behandeling voor iedereen.

Om een shifteconomie te bevorderen die rechtvaardiger en duurzamer is, en die economische welvaart stimuleert, moeten we beginnen met een eerlijke beloning. Een eerlijke compensatie draagt bij aan de financiële stabiliteit, het welzijn, de motivatie en de algehele kwaliteit van het werk van freelancers. Voor bedrijven helpt het bieden van een eerlijke beloning bij het aantrekken van toptalent en bevordert het professionalisme. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om de samenleving evenwichtiger en welvarender te maken.

Bevorderen van gelijkheid en duurzaamheid

We zetten ons in voor werksituaties waarin freelancers een leefbaar inkomen kunnen realiseren. Hierin werken we samen met publieke organisaties om te bevorderen dat zelfstandigen in Nederland meer controle over hun inkomen krijgen. Uitgaande van wat een leefbaar inkomen is in relatie tot het huidige gemiddelde minimumloon, hanteren we een minimum uurtarief van €18 voor freelancers, wat naar verhouding hoger is dan het uurloon van werknemers tussen de 20 en 25 jaar.

Ongezonde concurrentie tegengaan

Intensieve concurrentie wordt vaak gezien als een neerwaartse spiraal en vormt dan ook een bedreiging voor freelancers om in hun levensonderhoud te voorzien. De voortdurende druk om de tarieven te verlagen dwingt hen om een ontoereikende vergoeding te accepteren om opdrachten binnen te halen. Dit bedreigt hun financiële stabiliteit, het evenwicht tussen werk en privéleven, en hun algehele welzijn. Om dit probleem aan te pakken, hebben we een minimumtarief voor freelancers vastgesteld, waardoor een eerlijke compensatie wordt gegarandeerd, gekwalificeerde professionals kunnen worden aangetrokken, de professionaliteit wordt bevorderd en de levensvatbaarheid van de shifteconomie op de lange termijn wordt verzekerd.

Een vruchtbare werkomgeving creëren

Een eerlijke vergoeding is slechts één aspect van een gezonde werkomgeving. Het is net zo belangrijk om een cultuur van wederzijds respect en begrip te bevorderen, waarin individuen gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage aan de arbeidsmarkt. Naast een eerlijke vergoeding kunnen bedrijven investeren in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor hun medewerkers, om zo persoonlijke en professionele groei te bevorderen. Freelancers kunnen het initiatief nemen om mee te doen aan dergelijke trainingsprogramma’s om zo hun vaardigheden te verbeteren, en op de hoogte te blijven van normen en optimale werkmethoden in hun sector.

Het bouwen van een veelbelovende toekomst voor iedereen vereist een collectieve inspanning. Door freelancers, bedrijven, beleidsmakers, vertegenwoordigers van werkenden en shiftplatforms samen te brengen, kunnen we bestaande normen ter discussie stellen, pleiten voor eerlijke compensatie en samen werken aan een betere toekomst.

Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stay up-to-date on the future of work

Curious about more tips & tools? Be the first to know about the latest news.

Bedankt! Je bent nu geabonneerd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Beleid
Toekomst van werk
Bedrijf
Beleid
Bouw
Facilitaire dienstverlening
Horeca
Logistiek
Retail
Nieuws